Welkom Team Kinderen Volwassenen

 

Het team van Mus Logopedie heet u welkom.

Met deze site willen wij meer duidelijkheid creëren omtrent het begrip logopedie en over de werking van onze praktijk.

Iedere nieuwe aanmelding wordt afzonderlijk bekeken, de nadruk ligt op het individuele karakter van een therapie.

Wij vormen een logopedisch team met een nauwe samenwerking met psychologen, audiologen, psychiaters en verschillende NKO-artsen.

 
mail

JONG-/VOLWASSENEN


Volwassenen kunnen bij muslogopedie terecht voor:

 • stotterproblemen

 • stemklachten

 • afasie

 • dysartrie
  (mondmotorische problemen, …)

 • dysfagie
  (slikproblemen)

 • articulatieproblemen

 • dyslexie en dysorthografie
  (ook in het vreemde talenonderwijs, …)

 • laryngectomie