Welkom Team Kinderen Volwassenen

 

Het team van Mus Logopedie heet u welkom.

Met deze site willen wij meer duidelijkheid creëren omtrent het begrip logopedie en over de werking van onze praktijk.

Iedere nieuwe aanmelding wordt afzonderlijk bekeken, de nadruk ligt op het individuele karakter van een therapie.

Wij vormen een logopedisch team met een nauwe samenwerking met psychologen, audiologen, psychiaters en verschillende NKO-artsen.

 

KINDEREN


Stap per stap behandelen wij kinderen met de volgende stoornissen:

 • articulatiestoornissen
  (rhotacisme, sigmatisme, …)

 • taalstoornissen
  (vertraagde taalontwikkeling, kinderdysfasie, ...)

 • stotterproblemen

 • stemstoornissen
  (stembandknobbels, …)

 • lees-, spelling- en rekenstoornissen
  (o.a. dyslexie, dysorthografie,dyscalculie)

 • schrijfmotorische problemen
  (dysgrafie)

 • afwijkend mondgedrag

 • concentratie- en werkhoudingsproblemen

 • psychomotorische en visueel-ruimtelijke problemen

 

mail