Welkom Team Kinderen Volwassenen

 

Het team van Mus Logopedie heet u welkom.

Met deze site willen wij meer duidelijkheid creëren omtrent het begrip logopedie en over de werking van onze praktijk.

Iedere nieuwe aanmelding wordt afzonderlijk bekeken, de nadruk ligt op het individuele karakter van een therapie.

Wij vormen een logopedisch team met een nauwe samenwerking met psychologen, audiologen, psychiaters en verschillende NKO-artsen.

 
mail

WAT IS LOGOPEDIE


Logopedie is een paramedisch beroep die stoornissen en
beperkingen op het gebied van spraak, stem en taal
(zowel schriftelijk als mondeling) onderzoekt en behandelt.

HOE?


De logopediste stelt een behandelingsplan op dat voorziet
in diverse stadia om de afwijking, achterstand of stoornis
te behandelen.

WAAR EN WANNEER?


Alle consultaties gebeuren na afspraak en vinden plaats
in één van de praktijkruimtes volgens uw voorkeur.
Therapie aan huis of op school is mogelijk en in sommige
gevallen komen we langs met onze mobiele praktijk.
Dit verloopt in samenspraak met ouders,
leerkrachten en schooldirectie.
Bij iedere aanvraag wordt naar de meest
geschikte oplossing gezocht.

Bilan
Dit is de testing, het bespreken van de resultaten van het
onderzoek met de ouders en het opmaken van een dossier.
Het tarief is afhankelijk van de afgenomen testjes.
Hier wordt ongeveer 80 % terugbetaald door uw mutualiteit.

Logopedische revalidatie
U betaalt € 36,14 per sessie van een halfuur aan de logopedist. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling betaalt u € 5,50 zelf per half uur. Het resterende bedrag van € 30,64 wordt door uw ziekenfonds terugbetaald. Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming betalen hier slechts € 2 per sessie.